ترکان

تركان یک همراه روزانه برای ترک سیگار است كه بر پایه‌ی علوم شناختی طراحی شده و
به شما کمک می‌کنه تا با تغییر نحوه‌ی فکر کردن به سیگار‌‌ بتونید برای همیشه
از زندگیتون حذفش کنید.

راه حل مدرن برای ترک دائمی سیکار

کاربری آسان

مهم نیست چقدر اهل دتیای دیجیتال هستید، کار با اپلیکیش ترکان آسون و کاربردیه

طراحی زیبا

طراحی ترکان با دقت انجام شده و هرچی سرجای خودش با دقت قرار داده شده

رایگان

ترکان تا اطلاع ثانوی رایگانه پس میتونین بدون پرداخت هیچ پولی از اون استفاده کنید

ترکان رو روی گوشیت داشته باش

دریافت ترکان برای اندروید و به زودی روی IOS

گوشی های با اندروید ورژن ۵ و پایینتر بهتر است نسخه مخصوص گوشی های قدیمی‌تر را دریافت کنند (این دسته از کاربران اگر نسخه جدید را نصب داشتید آن را پاک کنید و دوباره نسخه مخصوص را نصب کنید)

ترک سیگار با ترکان

گفتگو با ترکانی ها

تعامل با افرادی که تصمیم به ترک سیگار گرفتن به شما در کمک می‎کند تا پاسخ صحیح برای نگرانی‎های احتمالیتان بیابید.

گزارش وضعیت بهبودی

اپلیکیشن ترک س<یگار ترکان به شما کمک می‌کنه تا با تغییر نحوه‌ی فکر کردن به سیگار‌‌ بتونید برای همیشه ترکش کنید

ابزارهای کنترل وسوسه

اپلیکیشن ترک سیگار ترکان به شما کمک می‌کنه تا با تغییر نحوه‌ی فکر کردن به سیگار‌‌ بتونید برای همیشه ترکش کنید

گزارش پول ذخیره شده

اپلیکیشن ترک سیگار ترکان به شما کمک می‌کنه تا با تغییر نحوه‌ی فکر کردن به سیگار‌‌ بتونید برای همیشه ترکش کنید.

دریافت امتیاز

اپلیکیشن ترک سیگار ترکان به شما کمک می‌کنه تا با تغییر نحوه‌ی فکر کردن به سیگار‌‌ بتونید برای همیشه ترکش کنید

یادداشت روزانه

اپلیکیشن ترک سیگار ترکان به شما کمک می‌کنه تا با تغییر نحوه‌ی فکر کردن به سیگار‌‌ بتونید برای همیشه ترکش کنید

تصاویر اپلیکیشن